Huệ xin chao tất cả các ban trong dân kế toán
H có việc muốn nhờ các bạn giải đáp cho minh với
- nếu như cty minh chi tiền mời khách đi nước ngoài thì minh có được cho vào chi phí hợp lý hay không?
- Và như thế thì căn cứ vào thông tư nghị định nào thế?
* hay gửi vào hòm thư cua minh là: huekt.auviet@gmail.com