các bạn ơi, cho tôi hỏi chút, Công ty XD mà chi phí cho việc mua vế máy bay, tàu xe đi lại quá nhiều có sao ko?