Các Anh/Chị cho mình hỏi có văn bản nào quy định thời gian phân bổ các khoản chi phí trả trước ko(142,242), hay là tùy thuộc vào bản chất của tửng khoản chi phí mà mình phân bổ cho hợp lý. Mong các A/C cho mình xin ý kiến!