Ðề: Chi phí trả trước dài hạn!
Trích dẫn Gửi bởi quynhduan
HỎI:
Câu hỏi 158: (ngày 23/07/07) Có trường hợp nào chi phí trước hoạt động (ngoài chi phí đào tạo, quảng cáo, khuyến mãi) được hạch toán vào TK 242 để phân bổ không? Nếu có thể xin cho biết trong trường hợp nào?

Gửi bài trả lời:
Trả lời:
Theo qui định tại đoạn 48 Chuẩn mực kế toán số 04 – “Tài sản cố định vô hình” và theo Chế độ kế toán doanh nghiệp (phần hướng dẫn Tài khoản 242 – Chi phí trả trước dài hạn) thì trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập chỉ có chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo được hạch toán vào Tài khoản 242 – “Chi phí trả trước dài hạn” để phân bổ dần.
PTĐ - Web
Em chưa hiểu dụng ý topic mà bác lập.
Ý bác là j?