Ðề: Chi tiền hoa hồng?

Có mấy cách như sau:
1. Chi tiền hoa hồng cho khách nếu là pháp nhân thì họ phải xuất hóa đơn cho mình (n/d: Tiền hoa hồng theo hợp đồng số....), còn cá nhân thì làm hợp đồng rui mang lên cho cá nhân mua hóa đơn lẻ xuất cho công ty mình (mình cỏ thể mua hộ họ và trừ tiền thuế phải đóng vào tiền hoa hồng mình chi, tức phiếu chi 100% nhưng đưa thì trừ tiền thuế ra).
2. Vẫn chi tiền hoa hồng, vẫn phải có hợp đồng và thu tiền thuế thu nhập cá nhân thường xuyên hay không thường xuyên rồi cấp biên lai thuế cho họ (biên lai thuế mua tại cơ quan quản lý thuế).
3. Ghi giảm ngay trên hóa đơn số tiền hoa hồng, phần thuế VAT là nhân với tiền hàng đã trừ hoa hồng.
4. Không làm hợp đồng hay lấy hóa đơn mà bù một hóa đơn quản lý (tiếp khách hay khác miễn là chi phí quản lý) để đúng khoản đã chi ra.
5. Thu tiền thuế thu nhập cá nhân thường xuyên hay không thường xuyên bằn một phiếu thu tay hoặc bằng phiếu lập từ phần mềm (rồi xóa mất đi) để đóng thuế TNCN. Vì sao? vì lấy trị giá đó mà phân bổ trên bảng lương để thành chi phí hợp lý thì bảng lương sẽ cao, cá nhân cao thì phát sinh thuế TNCN. Và không cần nói rõ hơn bạn biết phải làm tiếp gì rồi phải không