-Bên Công ty em nhận ủy thác xuất khẩu gạo, nhưng trên hợp đồng có viết là chi phí làm hàng(kiểm dịch, phun trùng...)bọn em phải chịu.Vậy thì việc hạch toán vào CP của bên em thì có hợp lý không ạ?
-Trên tờ khai thuế hàng tháng em có được kê khai các chi phí đó không?và phải kê khai ntn?