Ðề: Bị gạt chi phí phải làm sao đây

Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn Nhã Vy. Nếu Thuế loại khoản chi phí nào đấy thì trong biên bản kiểm tra họ đã trích dẫn cụ thể đã căn cws vào Điểm, Khoản... gì đó. Đâu phải Thuế muốn loại chi phí là loại được đâu, nếu không có văn bản quy định mà loại thì sẽ bị doanh nghiệp kiện là chết chắc.