Ðề: Chi phí quà tặng nhân viên!!

Theo tui nghĩ thì DN có lãi thì mới có phát sinh quà tặng cho nhân viên, tiền đó được trích từ quỹ phúc lợi. Việc tặng quà cho nhân viên không phải là chi phí thường xuyên, do vậy vẫn tính thuế TNCN, DN chỉ nộp hộ cho cá nhân thôi thì tại sao lại không khai nhỉ!
-----------------------------------------------------------------------------------------
thực ra vì chi phí này không thường xuyên nên ko tính vào chi phí cũng được nhưng nếu vậy LN của công ty lớn thì mới nên như vậy nếu ko đã bỏ mất một khoản chi phí khá lớn rồi.