Các bạn cho mình hỏi việc này tý: Cty mình có giấy phép HĐ kD vào tháng 1 , nhưng ko hiểu sao sếp mình lại làm HĐ mượn nhà vào tháng 3 , nhung chi phí thì pS vao thang 1, 2 ,3 .Nếu vậy thì các chi phí PS tiền điện nước của tháng 1, 2 này có được tính ko ạ!!!