các anh chị ơi.em học trên trường cô giáo dặn làm bảng cân đối tài khoản và cân đối kế toán.nhưng mà em không biết nó khác như ở điểm nào.anh chị đi trước phân biệt giùm em nhé!em xin cảm ơn trước.