xin chào mọi người, em là thành viên mới. hiện em đang vướng phải một bài tập không biết phải làm thế nào, mong mọi người giúp đỡ. bài tập như sau:
tại một doanh nghiệp có tài liệu trong tháng 3/2008 như sau( đơn vị tính 1000đ):
- chi phí sản xuất chung biến đổi: 150.000
- chi phí sản xuất chung cố định : 75.000
số lượng sản phẩm sản xuất ra là 180sp
hãy xác định chi phí sản xuất chung cần phân bổ vào giá thành sản phẩm biết công suất máy móc thiết bị là 200sp