1. chi 2.200.000 ( đã bao gồm thuế gtgt 10%) bằng tiền mặt để phục vụ cho buổi đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê tscđ dạng thuê hoạt động.
e đk : nợ 811: 2.000.000
nợ 133: 200.000
có 111: 2.200.000
đúng không?
2. nhận được giấy báo có của nh 264.000.000 ( đã bao gồm thuế gtgt 10%) về số tiền bên thuê chuyển cho công ty để thuê tscđ trong 2 năm.
3. hàng kỳ trích kh tscđ cho thuê là 7.000.000 và kết chuyển doanh thu tương ứng.
4. hợp đồng thuê thực hiện được 20 tháng thì không được thực hiện tiếp, do đó công ty đã chuyển khoản và trả lại số tiền tương ứng cho bên thuê.

mấy câu trên mọi người thử giúp e định khoản nhé! thanks trước.