bài 2
công ty m đầu tháng 3/20x1 đang nắm giữ một số khoản đầu tư sau :
- 4 tờ kỳ phiếu, mệnh giá 5trđ mua của ngân hàng x phát hàng ngày 1/6/2007, kỳ hạn 9 tháng, lãi suất 0.9%/tháng, nhận lãi theo tháng.
- 1 tờ trái phiếu kho bạc, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn 15/3/20x1 lãi suất 14%/năm, nhận lãi trước, mệnh giá 50trđ, mua lại ngày 10/1/20x1 với giá mua 49trđ
- 1000 cổ phiếu công ty k, mệnh giá 50.000đ/cp, mua trực tiếp của k phát hành ngày 1/3/20x0 với giá phát hành = mệnh giá (mục đích sinh lời, ngắn hạn)
- 10 tờ trái phiếu công ty y, kỳ hạn 2 năm, ngày đáo hạn 20/3/20x2, lãi suất 0,9%/tháng, nhận lãi định kỳ mệnh giá 10trđ/tờ do khách hàng trả nợ ngày 1/5/2007 với giá 99,5trđ
- 20 tờ trái phiếu công ty t, kỳ hạn 5 năm ngày đáo hạn 31/3/20x4, lãi suất 15%/năm, nhận lãi khi đáo hạn, mệnh giá 10trđ/tờ, mua trực tiếp của công ty t phát hành với tổng giá thanh toán 199trđ
- 5000 cổ phiếu công ty h, mệnh giá 60.000đ/cp, mua trực tiếp của h phát hành ngày 1/10/20x0 với giá phát hành 62.000đ/cp, tổng số vốn góp của m chiếm 26% tổng vốn chủ sở hữu của h
- 20.000 cổ phiếu công ty l, mệnh giá 80.000đ/cp chiếm 52% tổng vốn đầu tư vốn chủ sở hữu của l, mua lại với tổng giá thanh toán 1,7tỷ đồng
- góp vốn liên doanh hình thành cơ sở kinh doanh c, số tiền 200trđ từ năm 20x0 tương đương với tỷ lệ vốn góp là 30%.
yêu cầu : xác định sdđk của các tk đầu tư chi tiết.
" có ai ghé thăm thì để lại vài lời góp ý" cám ơn nhiều