1. dùng tgnh ứng trước tiền mua hàng cho công ty b 10.000.000đ.
2. mua hàng hóa của công ty a, nhận tại công ty a hàng gồm 8tấn hàng x, đơn giá 10.000đ/kg, hàng y 5tấn, đơn giá 12.000đ/kg, vat cả 2 là 10% tiền chưa thanh toán, cpvc nhờ công ty a chi hộ = tm 6.300.000đ, vat 5%. khi nhập kho phát hiện thiếu 150 kg hàng x, xđ hao hụt định mức 50 kg, còn lại buộc áp tải bồi thường theo giá 12.000đ/kg.
3. mua hàng hóa của công ty b nhận tại dn theo hợp đồng hàng hóa là hàng hóa z số lượng 12tấn, đơn giá 15.000đ/kg, vat, tiền chưa thanh toán, cpvc chi hộ cho công ty b bằng tm 6.300.000đ, vat 5%.
4. mua hàng hóa y cua công ty a nhập kho, nhận tại công ty a, số lượng 4tấn, đơn giá 12.400đ/kg, vat 10% thanh toán ngay = tgnh 20.000.000đ, còn lại trả chậm.
5. xuất kho hàng hóa chuyển đến cửa hàng bán lẽ: 2tấn hàng x, 4tấn hàng y, và 5tấn hàng z ( phương pháp lifo)
6. được công ty a cktm 2 lô hàng ở nv2, 4 là 5%, tiền chưa thanh toán.
7. nhận được hóa đơn đồi thanh toán của công ty c về lô hàng t đã mua, số lượng 8tấn, đơn giá 15.000đ/kg, vat 10% nhưng hàng chưa về nhập kho dn dùng sec thanh toán cho công ty c.
8. dùng tgnh thanh toán cho công ty a sau khi được cktt 2%.
9. dùng sec thanh toán nợ cho công ty b, được cktt = tm 2%.
10. lô hàng ở nv7 về nhập kho phát hiện kém chất lượng, dn đề nghị công ty giảm giá 6%, công ty c đã đồng ý tiền chưa thanh toán.