câu hỏi: thực trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng nhà nước việt nam hiện nay ? thanks nhìu...