e mong mọi ngưởi làm giúp bài tập thuế sau:
vì hiện giời e cần gấp, cám ơn mọi sự giúp đỡ

một cty thương mại h:
1.hàng tồn kho đầu quý i
- sản phẩm k là 10.000sp ,đơn giá mua 30.000d
- chi phí thu mua chưa phân bổ là 10.000.000d
2. trong quý i nhập kho
a. mua của dnsx nhập kho 200.000sp k và 50.000sp t để bán. giá mua chưa thuế gtgt 35.000d/ sp k và 40.000d/sp t
b. chi phí thu mua hàng phát sinh trong năm chưa thuế gtgt là 240.000.000d
3. tình hình tiêu thụ quý i
a. bán cho dnsx 30.000sp t, giá bán chưa thuế 60.000d/sp t
b. bán cho cty xuất nhập khẩu theo hợp đồng để xuất khẩu 60.000sp k, giá bán chưa thuế 50.000d/sp k
c. xuất khẩu trực tiếp 120.000sp k và 20.000sp t, giá bán tại cửa khẩu xuất (giá fo8-) quy tiền việt 56.000d/spk, 66.000d/spt
4. chi phí bán hàng phát sinh quý i là 400.000.000d, trong dó chi ko chứng từ hợp lệ 10.000.000d, chi khen thưởng nhận viên bán hang 5.000.000d
5.chi phí qldn phát sinh quý i là 500.000.000d,trong dó chi phí khấu hao tscd hết nguyên giá nhưng vẫn sử dụng 20.000.000d,chi trả lãi vay quá hạn 5.000.000d
yêu cầu: tính thuế thu nhập doanh nghiệp cty h tạm nộp trg quý i
cho biết:
- thuế suất thuế xuất khẩu 1%,thuế suất thuế tndn 25%
- cty tính gtri hàng hóa xuất kho theo pp nhập trc, xuất trc
- cpi thu mua hàng hóa phân bổ theo tiêu thức gtri hàng hóa tiêu thụ
- cty thuộc đối tượng nộp thuế gtgt theo pp khấu trừ