xin chào anh/chị!
chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu chủ đề "các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình mba tại việt nam". mba là viết tắt của chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh (master of business administration)

xin vui lòng dành khoảng 15 phút để trả lời bảng hỏi sau đây.
đường link dẫn đến bảng hỏi:

https://docs.google.com/a/cfvg.org/...ue&formkey=defpuwj5weh3ddgytmi1qulzqzzunnc6mq

trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh chị!

hoang thu phuong
e-mail address : thuphuong@cfvg.org