cty em mua thép các loại d6,8,12,14 nhập kho ngày 15/09/2012 đến tháng 10/2012 bên bán xuất hóa đơn cho em ngày hóa đơn là 07/10/2012.
như vậy em phải làm những gì?
em dùng phần mềm fast 10.2
thanksssss