một tài khoản vãng lai có cùng lãi suất và cố định có những nghiệp vụ phát sinh sau :
nv nợ :2000 có giá trị tính lãi từ 1/3
6000cos giá trị tính lãi từ 1/5
nv có : 1200cos giá trị tính lãi từ 15/5
tài khoản dc tất đoán ngày 31/5 .tất cả số lãi đã dc nhập vào tài khoản dc tính theo lãi suất t.
ngày 1/6 tài khoản dc mở trở lại và từ đó k có nv phát sinh
ngày 29/8 tài khoản dc hoàn toàn tất toán với số dư 7052 .
yêu cầu :
hãy tính lãi suất t