chào các anh(chị).hiện tại em đang học về môn kiểm toán,anh(chị)nào có ngân hàng câu hỏi về trác nghiệm môn kiểm toán ko?up lên giúp e với.em xin cảm ơn!
email của e ne: baibang89@gmail.com