:nheo: tình hình là em học tin kt ~~ và đang ở phần viết chứng từ ghi sổ:sorrynha: em làm trên excel để giảm công kẻ bảng và để dễ nhìn hơn :ammuu: vì chữ em gà bới lắm...
chủ đề chính là ai có cách nào lọc dữ liệu làm sao tối ưu hoá công việc nhập vào chứng từ ghi sổ k ạ:khakha: chứ cứ như này khoảng 20 nghiệp vụ có mà tẩu hoả chết :deny2:
ai biết chỉ dẫn cho em vs ạ! em cảm ơn!


view attachment 12496

đây là kết quả em làm thủ công! vẫn thiứu 911 nhưng e cố xem còn cách nào để làm cho nhàn hơn không