các anh chị ơi giúp e câu này với ạ:trong bài thực tập tốt nghiệp của e có đề cập đến vấn đề quỹ bhxh, bhyt, kpcđ, tctt. e mới chỉ đề cập đc vấn đề trong số đó doanh nghiệp đóng bao nhiêu %,người lđ bao nhiêu % nhưng cô hướng dẫn bắt e phải đi sâu hơn: đề cập cụ thể hơn nữa tiến độ tính như thế nào? khi nào thì dừng? e có tìm hiểu trên google nhưng chưa đi làm nên đọc thấy mông lung quá. anh chị có thể giúp e ko ạ )