anh chị nào đã từng thi liên thông bên tôn đức thắng cho e xin tài liệu môn kế toán tài chính với. e sắp thi mà ko có tài liệu do đăng ký trễ nên ko đăng ký ôn thi được. mọi người giúp e với.