các anh chị ơi giúp em với! em đang rất cần bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm liên tiếp, của bất kỳ công ty nào cũng được. anh chị nào có thì cho em xin với. nếu có phân tích luôn thì quá tốt.
p/s: em xin cảm ơn !