mình có vào trang wed của trường thì thấy thời khoá biểu và lịch học của khoá 13 hệ liên thông cđ-đh chính quy học ban ngày ( sáng và chiều) mình đnag đi làm muốn học liên thông ở đó thì sao học được? hic. chả nhẽ lại phải học hệ vừa học vừa làm, bằng lại ko phải chính quy? muốn có tấm bằng của trường kinh tế mà khó quá nhỉ?
ai biết trả lời giúp mình với! thanks mọi người!