anh chị có thể cho em vd về bộ máy kế toán tổ chức theo hình thức tập trung, theo hình thức phân tán, theo hình thức tổ chức nửa tập trung nửa phân tán được không ạ. em chưa hiểu rõ về các hình thức này ạ. em cảm ơn anh chị nhiều!