các anh/chị ơi, em có 1 tình huống sau:
1 công ty dệt có quy mô vừa, có tổ chức sản xuất gồm 3 phân xưởng: px sợi, px dệt, px tẩy nhuộm hoàn thành; hình thức tổ chức công tác kinh tế tập trung. hãy tổ chức vận dụng các quy định pháp luật về kế toán để tổ chức vận dụng các tài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong các trường hợp:
1. phạm vi tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất.
2. phạm vi tập hợp chi phí sản xuất là các phân xưởng sản xuất.

em nghĩ là đvs dn vừa thì phải áp dụng theo hệ thống tk của qđ48 nhưng cụ thể tình huống này xử lý ra sao thì chịu, mong các anh các chị giúp em với :tuivotoi: