chào cả nhà!
em là thành viên mới, rất mong được anh chị giúp đỡ ạ!
chuyện là em có 1 short test mà chưa bít làm do chưa có kinh nghiệm thực tế: có 1 giả thiết là công ty có tất cả 4 nhân viên kế toán. các công việc thường xuyên của họ là:
1. thu tiền bán hàng từ khách,
2. chuyển tiền vào tài khoản nhtm,
3. duyệt đơn đặt hàng của khách,
4. ghi sổ chi tiết - sổ tổng hợp các kpthu khách hàng,
5. đối chiếu số dư và sự biến động về tk tgnh với ngân hàng,
6. duyệt và thanh toán bảng lương,
7. ghi chép nvu tăng - giảm - khấu hao tscd,
8. nhận hàng mua từ nhà cung cấp,
9. ghi chép các khoản chi phí sx vào tài liệu của đơn vị.
yc; phân chia công việc cho 4 người sao cho hiệu quả nhất