1. nếu doanh nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, khi mua tài sản nhận được hóa đơn gtgt và tài sản mua về dùng cho đối tượng có chịu thuế gtgt theo tỷ lệ thuế suất 0% thì giá của tài sản sẽ mua là:
a. giá không có thuế gtgt
b. tổng giá thanh toán (có thuế gtgt)
c. giá vốn của người bán
d. không có trường hợp nào
2. nếu doanh nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, khi mua tài sản nhận được hóa đơn gtgt và tài sản mua về dùng cho đối tượng không chịu thuế gtgt thì giá của tài sản sẽ mua là:
a. giá không có thuế gtgt
b. tổng giá thanh toán (có thuế gtgt)
c. giá vốn của người bán
d. không có trường hợp nào
ai biết làm giúp mình với, thanks
:dangyeu::dangyeu::dangyeu::dangyeu::dangyeu::dang yeu: