ai biết về thông tin này thi chi mình biết với nhé:sorrynha: