mình hiện đang làm bài tập nhóm về vấn đề xuất khẩu hàng hóa..dù đã sử dụng tất cả các mối quan hệ đang có nhưng cũng không làm sao có được hợp đồng kinh tế liên quan tới xuất khẩu hàng hóa, và các chứng từ liên quan tới xuất khẩu...mà thời hạn làm nộp bài thì không còn nhiều...các ace nào có tài liệu thì share mình với...gửi vào mail : tranthanhtuvt@gmail.com hộ em với ạ.