giới thiệu chung về chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

chuyên ngành kế toán doanh nghiệp: đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán doanh nghiệp trình độ đại học có năng lực chuyên môn kế toán, hiểu rõ về pháp luật kinh doanh.
sinh viên khi tốt nghiệp ra trường sẽ trang bị, nắm vững những kiến thức chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp:
- quản lý tài chính của doanh nghiệp.
- tổ chức công tác kế toán, kiểm toán một cách có hệ thống.
- mở sổ và ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán, lập các báo cáo kế toán, báo cáo thuế, hoạch định kế toán, phân tích kinh doanh.
- kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp pháp của chứng từ…đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

kỷ năng làm việc:

- nắm vững và vận dụng thành thạo các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.
- nắm vững những kiến thức về kỹ thuật hành chính để soạn thảo văn bản có thể trở thành kiểm toán viên nội bộ hay kiểm toán viên độc lập.
- nắm vững kiến thức tin học vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm.
- xử lý công việc chuyên môn thành thạo, làm việc một cách độc lập.