mọi người ơi cho em hỏi : em đang học hoạt động xây lắp, cho em hỏi thuật ngữ: tổ chức khoán xây lắp nội bộ là gì?