moị ng cho em hỏi trích bảo xã hội tế là trích 24% tính trên lương cơ bản hay là lương cơ bản + phụ cấp ạ?