mọi người có ai có file về phân tích hoạt động kinh doanh không cho mình xin với,tìm hoài mà không thấy!