dn mà tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp thuế được cộng vào tài khoản phát sinh nghiệp vụ trên hóa đơn
phương pháp khấu trừ thì tách ra hạch toán vào 133.
e chưa hiều ngoài khác nhau về cách hạch toán như trên thì còn ý nghĩa gì khi dn chọn hình thức hạch toán thuế khấu trừ hay trực tiếp không ạ. vd đối với thuế gtgt phải nộp nhà nước thì có khác nhau không?. ai giải thik hộ e với