em muốn thi liên thông tại 1 trường đh tại hà nội nhưng không tìm hiểu được lịch thi của các trường, nay em muốn thi vào trường đh thương mại nhưng lại không biết lịch thi đã có hay chưa. ace nào biết thì giúp em với ạ.