cty tnhh tm dv bán vé máy bay
được thành lập và đưa vào hoạt động ngày 15/1/2012
vốn điều lệ : 1,9 tỷ đồng

trong tháng 1/2012
hđ gtgt hh dv mua vào : vat 10%
điện : 680.000
nước : 200.000
điện thoại : 1.080.000
hđ gtgt hh dv bán ra , vat 10%
hđ 000001 bán vé máy bay : 5.890.000
hđ 000002 bán vé máy bay : 10.500.000
hđ 000003 bán vé máy bay : 7.700.000
hđ 000004 bán vé máy bay : 6.600.000

trong tháng 2/2012
hđ gtgt hh dv mua vào vat 10%
điện : 720.000
nước : 180.000
điện thoại : 1.280.000
hđ gtgt hh dv bán ra , vat 10%
hđ 000005 : bán vé máy bay : 4.200.000
hđ 000006 bán vé máy bay : 18.600.000
hđ 000007 bán vé máy bay : 22.400.000

trong tháng 3/2012
hđ gtgt hh dv mua vào , vat 10%
điện : 700.000
nước : 190.000
điện thoại : 1.600.000
hđ gtgt hh dv bán ra , vat 10%
hđ 000008 bán vé máy bay : 55.800.000
hđ 000009 bán vé máy bay : 76.600.000

trong tháng 4/2012
hđ gtgt hh dv mua vào vat 10%
điện : 920.000
nước : 200.000
điện thoại : 1.760.000
hđ gtgt hh dv bán ra , vat 10%
hđ 0000010 bán vé máy bay : 72.300.000
hđ 0000011 bán vé máy bay : 52.000.000

hỏi: kể từ ngày cty đưa vào hoạt động thì :

- khai báo thuế môn bài nằm ở mục nào trên htkk 3.0?
- kê khai thuế hàng tháng trên các loại tờ khai nào trên htkk 3.0 ?
- lập tờ khai thuế tạm tính quý 1/2012 được không, khi dựa trên doanh thu và chi phí hàng tháng đã phát sinh trong 4 tháng đã nêu trên? tờ khai nào trên htkk 3.0 ?