cơ sở hình thành các tk 139, tk 142, tk 154, tk 159, tk 214?

có ai biết câu trả lời, giúp e với ạ. em sắp thi rồi.

mail: tndieuquyen2010@yahoo.com.vn

thanks!!!