có ai biết gì về công ty korealife viet nam k? cho minh biet voi
minh dang xin viec vao do, ma thay no the nao ay.