mình cần báo cáo thực tập về nvl, ai có cho mình xin với..mail mình là tranthito02@gmail.com
cảm ơn mọi ng nhiều !