anh chị nào có bài tập và bài giải kt dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho ko, cho em xin voi!!!!, em cám ơn anh chị

:dangyeu: