hiện tại em sắp phải đi thực tập ngành kế toán
em đang ở hà nội
có ai biết chỗ nào cho thực tập kế toán chất lượng không?