có anh chị nào biết chỗ nào đang tuyển vừa học vừa làm không?
hoặc đi làm giúp để lấy kinh nghiệm thôi ạ
ai biết thông tin gì thi liên hệ với em nhé, em đang ở hà đông
ngandhtl@gmail.com