tính thuế ttđb phải nộp trong kỳ của 1 cty sx có các tài liệu như sau:
1, nhập khẩu 900 lít rượu 42 độ để sx 250.000 sp a (a thuộc diện nộp thuế ttđ8-) , giá tính thuế nhập khẩu là 32.000 đ/lit, thuế suất thuế nhập khẩu là 65%.
2, xuất khẩu 150.000 sp a theo giá fob là 250.000 đ/sp
3, bán trong nước 100.000 sp a với đơn giá chưa có thuế gtgt là 295.750 đ/sp
biết rằng: thuế suất thuế ttđb của rượu 42 độ là 65%, sp a là 30%.
bl:
1,trị giá tính thuế ttđb=32.000x900x1,65=47.520.000
thuế ttđb phải nộp cho 900 lit rượu=47.520.000x65%=30.888.000
2,thuế ttđb đc hoàn lại=47.520.000x65%x150.000/250.000=18.532.800
3,thuế ttđb đầu vào=47.520.000x65%x100.000/250.000=12.355.200
thuế ttđb đầu ra=100.000x295.750x30%=8.872.500.000
=> thuế ttđb phải nộp cho 100.000 sp a=8.872.500.000-12.355.200=8.860.144.800
vậy thuế ttđb phải nộp trong kỳ của cty =30.888.000-18.532.800+8.860.144.800=8.872.500.000
(xem jup mjh xem mjh lam dug chua nha. nếu sai sửa jup mjh nha)