mọi người ơi tháng 5/ 2011 mức tính các khoản liên quan đến lương là 22% và lương cơ bản là 730k phải không ạ ?:sohappy: