Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  Ngày tham gia
  Apr 2016
  Bài viết
  0

  Bị hổng kiến thức cần nhờ người giúp về công thức tính khấu hao tăng và giảm TSCĐ

  mọi người có thể cho mình xem lại công thức tính khấu hao tăng tscđ và giảm tscđ chi tiết được không, mình làm theo công thức nhưng đáp số có vẻ như không đúng, mình lo là mình chép công thức đó bị sai, mong mọi người giúp đỡ.
  thanks.!

 2. #2
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  3
  ðề: bị hổng kiến thức cần nhờ người giúp về công thức tính khấu hao tăng và giảm tscđ

  khấu hao cứ tính theo ngày thôi bạn, số khấu hao trong năm= khấu hao năm trước + khấu hao tăng trong năm - khấu hao giảm trong năm. thực ra không nên máy móc quá làm gì bạn à. chú ý không nhầm khấu hao giảm trong năm nhé
  thân,

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: bị hổng kiến thức cần nhờ người giúp về công thức tính khấu hao tăng và giảm tscđ

  mức khấu hao tăng hàng tháng = mức khấu hao trích hàng tháng /số ngày thực tế trong tháng x số ngày tăng tscđ trong tháng
  mức khấu hao giảm hàng tháng = mức khấu hao trích tháng trước/số ngày thực tế trong tháng x số ngày giảm tscđ trong tháng .
  đúng chưa các bạn nhỉ?

 4. #4
  Ngày tham gia
  Mar 2016
  Bài viết
  10
  ðề: bị hổng kiến thức cần nhờ người giúp về công thức tính khấu hao tăng và giảm tscđ

  1, phương pháp khấu hao đường thẳng:
  mức kh phải trích bq năm= nguyên giá tscđ* tỷ lệ kh bq năm = nguyên giá tscđ/ số năm sử dụng tscđ
  mức kh phải trích bq tháng = (nguyên giá tscd * tỷ lệ kh bq năm)/12 = nguyên giá tscd/ (số năm sử dụng*12)
  + th1: nếu tháng trước không có biến động tăng, giảm tscd:
  mức kh tscd tháng này ở bộ phận j :-( mức kh tscd đã trích tháng trước ở bộ phận j + mức kh của những tscđ tăng thêm trong tháng này của bộ phận j - mức kh của những tscd giảm đi trong tháng này của bộ phận j)
  trong đó:
  +mức kh của những tscd tăng thêm trong tháng này của bộ phận j = ( mức kh phải trích bq tháng của tscd tăng thêm ở bộ phận j * số ngày phải trích kh thực tế trong tháng của tscd tăng thêm ở bộ phận j)/ số ngày thực tế của tháng
  +mức kh của những tscd giảm đi trong tháng này tại bộ phận j + ( mức kh phải trích bq tháng của tscd giảm đi ở bộ phận j * số ngày thôi trích kh thực tế trong tháng của tscd giảm đi ở bộ phận j)/ số ngày thực tế của tháng
  * th2: nếu tháng trước có tscđ biến động :
  mức kh tscd tháng này tại bộ phận j= mức kh tscd đã trích tháng trước tại bộ phận j + mức kh tscd trích thêm trong tháng này tại bộ phận j - mức trích kh tscd phải giảm trừ đi trong tháng này tại bộ phận j
  trong đó:
  +mức kh tscd trích thêm trong tháng này tại bộ phận j = [ mức kh bq tháng của tscd tăng thêm tháng trước ở bộ phận j * ( số ngày theo lịch của tháng trước - số ngày đã trích kh trong tháng trước)]/ số ngày theo lịch của tháng trước

  + mức trích kh tscd phải giảm trừ đi trong tháng này tại bộ phận j = [ mức kh bq tháng của tscd giảm đi tháng trước ở bộ phận j * ( số ngày theo lịch của tháng trước - số ngày thôi trích kh trong tháng trước)]/ số ngày theo lịch của tháng trước

  2, phương pháp tính kh theo sản lượng:

  số kh phải trích trong tháng = sản lượng hoàn thành trong tháng * mức kh bq trên 1 đơn vị sp
  mức kh bq trên 1 sp = tổng số kh phải trích trong thời gian sử dụng/ sản lượng tính theo công suất thiết kế

 5. #5
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  1
  ðề: bị hổng kiến thức cần nhờ người giúp về công thức tính khấu hao tăng và giảm tscđ

  có 4 phương pháp tính kh. nhưng chủ yếu là dùng phương pháp đường thẳng.
  còn tính mức kh phải trích trong tháng thì bạn sauhanoi nói rồi đó.


  a) phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (khấu hao đường thẳng)

  theo phương pháp này, mức khấu hao cơ bản hàng năm của tscđ là đều nhau trong suốt thời gian sử dụng tscđ và được xác định như sau:

  mk


  =


  ng

  ------

  t

  trong đó:

  mk : mức khấu hao cơ bản bình quân hàng năm của tscđ
  ng: nguyên giá tscđ
  t: thời gian sử dụng tscđ

  tỷ lệ khấu hao hàng năm (tk) được xác đinh như sau:

  tk


  =


  mk

  -----

  ng


  hoặc tk


  =


  1

  ---

  t

  nguyên giá tscđ bao gồm: giá mua thực tế phải trả (giá ghi trên hóa đơn trừ đi các khoản giảm giá, chiết khấu mua hàng nếu có), các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, các khoản lãi vay đầu tư cho tscđ khi chưa bàn giao và đưa vào sử dụng. các khoản thuế và lệ phí trước bạ (nếu có).

  thời gian sử dụng tscđ là thời gian doanh nghiệp dự kiến sử dụng tscđ. nó được xác định căn cứ vào tuổi thọ kỹ thuật và tuổi thọ kinh tế của tscđ có tính đến sự lạc hậu, lỗi thời của tscđ do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, mục đích sử dụng và hiệu quả sử dụng.

  phương pháp khấu hao này có ưu điểm là việc tính toán đơn giản, tổng mức khấu hao của tscđ được phân bổ đều đặn trong các năm sử dụng tscđ và không gây ra sự đột biến trong giá thành sản phẩm hàng năm. nhưng phương pháp này có nhược điểm là trong nhiều trường hợp không thu hồi vốn kịp thời do không tính hết được sự hao mòn vô hình của tscđ.

  trong thực tế, để tính khấu hao cho toàn bộ tscđ của doanh nghiệp, người ta thường xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân chung. có nhiều cách xác định tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân của doanh nghiệp nhưng cách xác định thông dụng nhất là theo phương pháp bình quân gia quyền:

  ─ n

  tk = ∑(fi.ti)

  i =1  trong đó:

  - f: tỷ trọng của từng loại tscđ
  - ti : tỷ lệ khấu hao của từng loại tscđ
  - i : loại tscđ


  do đó, mức khấu hao trong kỳ của doanh nghiệp được xác định:

  m =


  nguyên giá bình quân tscđ phải tính khấu hao


  x


  tỷ lệ khấu hao tổng hợp bình quân chung

  b) các phương pháp khấu hao nhanh: để thu hồi vốn nhanh, người ta có thể áp dụng các phương pháp khấu hao nhanh. hai phương pháp khấu hao nhanh thường được sử dụng là phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần và phương pháp khấu hao theo tổng số các năm, gọi tắt là phương pháp khấu hao theo tổng số.

  * phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần:

  theo phương pháp này số tiền khấu hao hàng năm được xác định như sau:

  mki = gdi x tkh

  mki: mức khấu hao tscđ năm thứ i
  gdi: giá trị còn lại của tscđ đầu năm thứ i
  tkh: tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm của tscđ

  i : thứ tự của các năm sử dụng tscđ ( i = 1,n )

  tkh = tk x hs

  trong đó:

  tk: tỷ lệ khấu hao theo phương pháp tuyến tính
  hs: hệ số điều chỉnh

  hệ số điều chỉnh được sử dụng ở các nước như sau:

  - hệ số 1,5 đối với tscđ có thời gian sử dụng từ 3 đến 4 năm
  - hệ số 2,0 đối với tscđ có thời gian sử dụng từ 5 đến 6 năm
  - hệ số 2,5 đối với tscđ có thời gian sử dụng trên 6 năm

  ví dụ: một tscđ có nguyên giá là 200 triệu, thời gian sử dụng là 5 năm

  vậy tk = 1/5 = 20%

  tkh = 20% x 2 = 40%

  mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần được xác định theo bảng sau:  tỷ lệ khấu hao cố định hàng năm cũng có thể tính theo công thức sau:

  tkh


  =


  i

  1-

  gci

  -----

  ng

  trong đó:

  gci: giá trị còn lại của tscđ ở cuối năm thứ i
  ng: nguyên giá của tscđ
  -----
  i: thứ tự của năm tính khấu hao ( i = 1, n)

  theo phương pháp số dư giảm dần, do kỹ thuật tính toán nên đến khi hết thời gian sử dụng, tscđ vẫn chưa được khấu hao hết. để khắc phục được vấn đề này, người ta thường kết hợp phương pháp khấu hao tuyến tính ở những năm cuối cùng. theo ví dụ trên, vào năm thứ 4 và thứ 5 người ta sẽ chuyển sang phương pháp khấu hao tuyến tính với mức khấu hao mỗi năm là:

  43,2 triệu : 2 = 21,6 triệu

  * phương pháp khấu hao theo tổng số: theo phương pháp này, mức khấu hao năm được xác đinh như sau:

  mkt = ng x tkt

  trong đó:

  mkt: số tiền khấu hao tscđ ở năm thứ t
  ng: nguyên giá tscđ
  tkt: tỷ lệ khấu hao tscđ của năm thứ t
  t: thứ tự năm sử dụng tscđ

  có hai cách tính tỷ lệ khấu hao tscđ theo phương pháp này:

  cách 1:

  tkt =


  số năm sử dụng còn lại của tscđ theo thứ tự năm sử dụng

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

  tổng số các số năm sử dụng còn lại của tscđ tính theo thứ tự năm sử dụng  cách 2:

  tkt =


  2(t + 1 – t)

  ---------------

  t (t + 1)

  trong đó:

  t : thời gian sử dụng tscđ
  t : thứ tự năm cần tính khấu hao tscđ ( t = 1 – n)

  vẫn với ví dụ trên, nhưng tscđ được khấu hao theo phương pháp tổng số thì tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao của từng năm như sau:

  ưu điểm của các phương pháp khấu hao nhanh:

  - thu hồi vốn nhanh, giảm bớt được tổn thất do hao mòn vô hình
  - đây là một biện pháp “hoãn thuế” trong những năm đầu của doanh nghiệp

  nhược điểm: có thể gây nên sự đột biến về giá thành sản phẩm trong những năm đầu do chi phí khấu hao lớn, sẽ bất lợi trong cạnh tranh. do vậy đối với những doanh nghiệp kinh doanh chưa ổn định, chưa có lãi thì không nên áp dụng các phương pháp khấu hao nhanh

  khấu hao tscđ là một yếu tố chi phí trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp nên việc lập kế hoạch khấu hao tscđ nằm trong nội dung của công tác lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp

  trước khi lập kế hoạch khấu hao tscđ cần xác định được phạm vi khấu hao tsc

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: bị hổng kiến thức cần nhờ người giúp về công thức tính khấu hao tăng và giảm tscđ

  gggkjuyjuykukikikuik

  ---------- post added at 02:06 ---------- previous post was at 02:05 ----------

  mô tả việc làm:
  + tạo account, password, mail trên mỗi diễn đàn
  + đăng tin lên các website hoặc diễn đàn nội dung và hình thức trình bày đã có sẵn ( sẽ nhận được khi làm việc ).
  + khối lượng công việc: thỏa thuận qua mail hoặc yahoo (trung bình 2 – 3 h/ngày)
  + lương gồm : lương cơ bản 600.000 vnđ + thưởng (nếu làm tốt kiếm không dưới 1 triệu/ tháng)

  bằng cấp: không yêu cầu
  kinh nghiệm: không yêu cầu
  ưu tiên: sinh viên, học sinh, nội trợ
  hình thức làm việc: part-time, thời gian tự do nhưng phải hoàn thành khối lượng công việc yêu cầu
  thời gian thử việc: tối đa 3 ngày

  kỹ năng:

  * sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet
  * sử dụng thành thạo office (word, excel, powerpoint .)
  * có khả năng biên tập đơn giản được hình ảnh phục vụ cho việc đăng bài lên web (bạn có thể sử dụng bất cứ phần mềm nào mà bạn thành thạo nhất)
  * ưu tiên ứng viên có hiểu biết lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, điện máy, thương mại điện tử. (điều đó chứng tỏ rằng bạn "có khả năng đọc hiểu dễ dàng các thông tin chuyên ngành ict")
  * ưu tiên ứng viên là mod / smod / admin / thành viên năng nổ của các forum, website, mạng xã hội, blog. (điều đó chứng tỏ rằng bạn "thành thạo internet" và "thành thạo công việc post bài lên internet")  đăng kí: gửi email đến vieclamonline82@yahoo.com với tiêu đề "đăng kí nhân viên đăng tin quảng cáo"
  * họ tên:
  * ngày tháng năm sinh, giớitính:
  * đang công tác, học tập tại: chức vụ:
  * số điện thoại:
  * mail :
  * giới thiệu bản thân:

  ---------- post added at 02:08 ---------- previous post was at 02:06 ----------

  mô tả việc làm:
  + tạo account, password, mail trên mỗi diễn đàn
  + đăng tin lên các website hoặc diễn đàn nội dung và hình thức trình bày đã có sẵn ( sẽ nhận được khi làm việc ).
  + khối lượng công việc: thỏa thuận qua mail hoặc yahoo (trung bình 2 – 3 h/ngày)
  + lương gồm : lương cơ bản 600.000 vnđ + thưởng (nếu làm tốt kiếm không dưới 1 triệu/ tháng)

  bằng cấp: không yêu cầu
  kinh nghiệm: không yêu cầu
  ưu tiên: sinh viên, học sinh, nội trợ
  hình thức làm việc: part-time, thời gian tự do nhưng phải hoàn thành khối lượng công việc yêu cầu
  thời gian thử việc: tối đa 3 ngày

  kỹ năng:

  * sử dụng các công cụ tìm kiếm trên internet
  * sử dụng thành thạo office (word, excel, powerpoint .)
  * có khả năng biên tập đơn giản được hình ảnh phục vụ cho việc đăng bài lên web (bạn có thể sử dụng bất cứ phần mềm nào mà bạn thành thạo nhất)
  * ưu tiên ứng viên có hiểu biết lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, điện máy, thương mại điện tử. (điều đó chứng tỏ rằng bạn "có khả năng đọc hiểu dễ dàng các thông tin chuyên ngành ict")
  * ưu tiên ứng viên là mod / smod / admin / thành viên năng nổ của các forum, website, mạng xã hội, blog. (điều đó chứng tỏ rằng bạn "thành thạo internet" và "thành thạo công việc post bài lên internet")  đăng kí: gửi email đến vieclamonline82@yahoo.com với tiêu đề "đăng kí nhân viên đăng tin quảng cáo"
  * họ tên:
  * ngày tháng năm sinh, giớitính:
  * đang công tác, học tập tại: chức vụ:
  * số điện thoại:
  * mail :
  * giới thiệu bản thân:

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: bị hổng kiến thức cần nhờ người giúp về công thức tính khấu hao tăng và giảm tscđ

  ngày trước mình học cái nè cũng d,bjo wên xạch rùi,cảm ơn ní bạn trên nha

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •