viện đào tạo quốc tế - học viện tài chính: tuyển sinh chương trình cử nhân thương mại và quản trị bca năm học 2012 -2013:
thông tin xin liên hệ: viện đào tạo quốc tế - học viện tài chính, số 6 phan huy chú, hoàn kiếm, hà nội
đt: 0439336158 hotline: 0904618698
website: www.iife.edu.vn email: infof@iife.edu.vn
đăng ký trực tiếp tham gia chương trình tại đây!