Chào mừng đến với Diễn đàn Dân Kế Toán - Kế toán tổng hợp thực tế.
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 13
 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  2

  nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm

  một dn hạch toán hành tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu liên quan tới hdkdtrong kỳ như sau (dv 1000 đ)
  i số dư đầu kỳ của một số tài khoản
  - tk 152 48000
  vlc (2100 kg) 42000
  vlp (1200 kg) 6000
  -tk 154 4600
  vlc 2800
  vlp 1800
  ii các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ là
  1 xuất kho 2000kg vlc trực tiếp sản xuất
  2 xuất kho 900 kg vlp dùng trực tiếp sản xuất và 90kg dùng cho bộ phận quản lý phân xưởng
  3 tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 20000 và quản lý phân xưởng là 3200
  4 trich bhxh, bhyt, kpcd va bhtn theo tỷ lẹ quy định
  5 chi phí khác phát sinh tại phân xưởng đã thanh toán bằng tiền mặt là 8400 (thuế gtgt là 10%)
  6 chi phí khấu hao thiết bị máy móc tại phân xưởng sản xuất là 8000 và bộ phận quản lý dn la 2500
  7 chi phí điện nước, điện thoại phát sinh tại phân xưởng phải trả 935 cả 10% thuế gtgt
  8 hoàn thành nhập kho 3000 sản phẩm và cuối kỳ còn 800 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành là 70%. dn đánh giá sp dở dang theo pp sản lượng ước tính tương đương.
  yêu cầu
  1 định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên
  2 lập bảng tính giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm

  1 xuất kho 2000kg vlc trực tiếp sản xuất
  nợ tk 621/ có tk 152: 40.000 (2000x20)
  2 xuất kho 900 kg vlp dùng trực tiếp sản xuất và 90kg dùng cho bộ phận quản lý phân xưởng
  nợ tk 621: 4.500
  nợ tk 627: 450
  có tk 152: 4.950
  3 tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 20000 và quản lý phân xưởng là 3200
  nợ tk 622: 20.000
  nợ tk 627: 3.200
  có tk 334: 23.200
  4 trich bhxh, bhyt, kpcd va bhtn theo tỷ lẹ quy định
  nợ tk 622: 4.600 (20.000x23%)
  nợ tk 627: 736 (3.200x23%)
  nợ tk 334: 2.204 (23.200x9,5%)
  có tk 338: 7.540
  5 chi phí khác phát sinh tại phân xưởng đã thanh toán bằng tiền mặt là 8400 (thuế gtgt là 10%)
  nợ tk 627: 8.400
  nợ tk 133: 840
  có tk 111:9.240
  6 chi phí khấu hao thiết bị máy móc tại phân xưởng sản xuất là 8000 và bộ phận quản lý dn la 2500
  nợ tk 627: 8.000
  nợ tk 642: 2.500
  có tk 214: 10.500
  7 chi phí điện nước, điện thoại phát sinh tại phân xưởng phải trả 935 cả 10% thuế gtgt
  nợ tk 627: 850
  nợ tk 133: 85
  có tk 331: 935
  8 hoàn thành nhập kho 3000 sản phẩm và cuối kỳ còn 800 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành là 70%. dn đánh giá sp dở dang theo pp sản lượng ước tính tương đương.
  tập hợp chi phí:
  -621: 40.000+4.500=44.500 (trong đó: vlc:40.000, vlp: 4.500)
  -622: 20.000+4.600=24.600
  -627: 450+3.200+736+8.400+8.000+850=21.636
  chi phí dở dang cuối kỳ: cái này tính ra lẻ quá nên t lười quá b ơi, hjhj

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm

  cảm ơn bạn nhiều nha, t cũng bị mắc ở nghiệp vụ 8 và yều cầu thứ 2. nhưng rất cảm ơn bạn.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  7
  ðề: nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm
  Trích dẫn Gửi bởi kelly_tn_91
  1 xuất kho 2000kg vlc trực tiếp sản xuất
  nợ tk 621/ có tk 152: 40.000 (2000x20)
  2 xuất kho 900 kg vlp dùng trực tiếp sản xuất và 90kg dùng cho bộ phận quản lý phân xưởng
  nợ tk 621: 4.500
  nợ tk 627: 450
  có tk 152: 4.950
  3 tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 20000 và quản lý phân xưởng là 3200
  nợ tk 622: 20.000
  nợ tk 627: 3.200
  có tk 334: 23.200
  4 trich bhxh, bhyt, kpcd va bhtn theo tỷ lẹ quy định
  nợ tk 622: 4.600 (20.000x23%)
  nợ tk 627: 736 (3.200x23%)
  nợ tk 334: 2.204 (23.200x9,5%)
  có tk 338: 7.540
  5 chi phí khác phát sinh tại phân xưởng đã thanh toán bằng tiền mặt là 8400 (thuế gtgt là 10%)
  nợ tk 627: 8.400
  nợ tk 133: 840
  có tk 111:9.240
  6 chi phí khấu hao thiết bị máy móc tại phân xưởng sản xuất là 8000 và bộ phận quản lý dn la 2500
  nợ tk 627: 8.000
  nợ tk 642: 2.500
  có tk 214: 10.500
  7 chi phí điện nước, điện thoại phát sinh tại phân xưởng phải trả 935 cả 10% thuế gtgt
  nợ tk 627: 850
  nợ tk 133: 85
  có tk 331: 935
  8 hoàn thành nhập kho 3000 sản phẩm và cuối kỳ còn 800 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành là 70%. dn đánh giá sp dở dang theo pp sản lượng ước tính tương đương.
  tập hợp chi phí:
  -621: 40.000+4.500=44.500 (trong đó: vlc:40.000, vlp: 4.500)
  -622: 20.000+4.600=24.600
  -627: 450+3.200+736+8.400+8.000+850=21.636
  chi phí dở dang cuối kỳ: cái này tính ra lẻ quá nên t lười quá b ơi, hjhj
  làm nhu bạn kelly tớ thấy đúng đây hj

 5. #5
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  3
  ðề: nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm
  Trích dẫn Gửi bởi kelly_tn_91
  1 xuất kho 2000kg vlc trực tiếp sản xuất
  nợ tk 621/ có tk 152: 40.000 (2000x20)
  2 xuất kho 900 kg vlp dùng trực tiếp sản xuất và 90kg dùng cho bộ phận quản lý phân xưởng
  nợ tk 621: 4.500
  nợ tk 627: 450
  có tk 152: 4.950
  3 tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 20000 và quản lý phân xưởng là 3200
  nợ tk 622: 20.000
  nợ tk 627: 3.200
  có tk 334: 23.200
  4 trich bhxh, bhyt, kpcd va bhtn theo tỷ lẹ quy định
  nợ tk 622: 4.600 (20.000x23%)
  nợ tk 627: 736 (3.200x23%)
  nợ tk 334: 2.204 (23.200x9,5%)
  có tk 338: 7.540
  5 chi phí khác phát sinh tại phân xưởng đã thanh toán bằng tiền mặt là 8400 (thuế gtgt là 10%)
  nợ tk 627: 8.400
  nợ tk 133: 840
  có tk 111:9.240
  6 chi phí khấu hao thiết bị máy móc tại phân xưởng sản xuất là 8000 và bộ phận quản lý dn la 2500
  nợ tk 627: 8.000
  nợ tk 642: 2.500
  có tk 214: 10.500
  7 chi phí điện nước, điện thoại phát sinh tại phân xưởng phải trả 935 cả 10% thuế gtgt
  nợ tk 627: 850
  nợ tk 133: 85
  có tk 331: 935
  8 hoàn thành nhập kho 3000 sản phẩm và cuối kỳ còn 800 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành là 70%. dn đánh giá sp dở dang theo pp sản lượng ước tính tương đương.
  tập hợp chi phí:
  -621: 40.000+4.500=44.500 (trong đó: vlc:40.000, vlp: 4.500)
  -622: 20.000+4.600=24.600
  -627: 450+3.200+736+8.400+8.000+850=21.636
  chi phí dở dang cuối kỳ: cái này tính ra lẻ quá nên t lười quá b ơi, hjhj
  bạn ơi đơn giá nvl chính là 42.000 thì ở nv1 phải là: 2000*42000
  vlp là 6000 ở nv2 phải là: 900*6000
  như vậy có đúng ko cả nhà

 6. #6
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm

  cái nghiệp vụ 8 70% là sao nhĩ ? pp sản phẩm ước tính tương đương là sao ?
  hay là tập hợp chi phí tính giá thành rồi chỉ lấy 70% giá thành thôi ?

 7. #7
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  1
  ðề: nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm
  Trích dẫn Gửi bởi lenhan555
  cái nghiệp vụ 8 70% là sao nhĩ ? pp sản phẩm ước tính tương đương là sao ?
  hay là tập hợp chi phí tính giá thành rồi chỉ lấy 70% giá thành thôi ?
  chắc để tính giá trị sp dở dang cuối kỳ rùi tính ra giá thành sp thì phải,hihi

 8. #8
  Ngày tham gia
  Jan 2016
  Bài viết
  3
  ðề: nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm
  Trích dẫn Gửi bởi lenhan555
  cái nghiệp vụ 8 70% là sao nhĩ ? pp sản phẩm ước tính tương đương là sao ?
  hay là tập hợp chi phí tính giá thành rồi chỉ lấy 70% giá thành thôi ?
  không phải tập hợp song cp rồi lấy 70% giá thành
  mà bạn phải tính cp dở dang cho từng khoản mục theo ct
  cp bỏ 1 lần( cpnvlc ) = cp dở dang đk + cp phát sinh trong kỳ x sp dở ck
  sp hoàn thành + sp dở ck
  cp bỏ dần ( cpnctt, cpsxc, cpnvlp) = dở dang đk + phát sinh trong kỳ x sp dở x 70%
  sp hoàn thành + sp dở x 70%
  rồi bạn mới lập bảng tính giá thành

 9. #9
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm
  Trích dẫn Gửi bởi hyhham
  1.giá xuất kho=2000x42=84000
  ntk621:84000
  ctk152_vlc:84000
  2.ntk621:900x6=5400
  ntk627:90x6=540
  ctk152_vlp:5940
  3.ntk622:20000
  ntk627:3200
  ctk334:23200
  4.ntk622:4600
  ntk627:736
  ntk334:2204
  ctk338:7540
  5. ntk 627:8400
  ntk133: 840
  ctk111: 9240
  6. ntk627:8000
  ntk642: 2500
  ctk 214: 10500
  7.ntk627: 850
  ntk133: 85
  ctk331:935
  8.ntk154:135726
  ctk621:89400
  vlc:84000
  vlp:5400
  ctk622:24600
  ctk627:21726
  tính dở dang vlc= (88200+ 84000)*800/3800=36253
  dở dang vlp:-(7200+5400)*800*70%/( 3000+800*70%)=1982
  dở dang nctt = 24600 *800*70% / (3000+ 800* 70%)=3869
  dở dang sxc = 21726x800x70% / ( 3000+800*70%)=3417
  dở dang cuối kỳ = 45521
  giá thành sản phẩm = 4600+135726-45521=94805
  giá đơn vị sản phẩm = 94805/3000=31.6
  bài này sao đây>?

 10. #10
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  ðề: nhờ định khoản và tính giá thành sản phẩm

  hic. chưa đủ time xem, đánh dấu để lại thui.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •