chào bạn mình mới vào làm tại một công ty họ phân mình làm quyết toán thuế và lập báo cáo tài chính các bạn có cách nào để làm lwoij nhất cho công ty ko?
nói thẳng ra là làm giảm số thuế để nộp
mong các bạn giúp mình.